یادگار فرانسه

از سالهای 72 - 73 که بازدید از آثار تاریخی و طبیعی برایم معنا و مفهوم خاصی پیدا کرد تمایلم برای تهیه عکس از این میراث ارزشمند افزون شد و به همان میزان از علاقه ام برای گرفتن عکس یادگاری با این یادگارهای طبیعی و تاریخی کاسته شد با این وجود، گاهی در میان ده ها عکس مستند، یکی دو عکس هم سهم من می شد! این صفحه را برای مرور عکسهای یادگاری ام ایجاد کردم تا هر وقت دلم برای آن سالهای دور و نزدیک تنگ شد، سری به این صفحه بزنم!

بر پشت بام ساختمانی دویست ساله در مرکز پاریس - حوالی کلیسای نوتردام

بر بام ساختمانی دویست ساله (خانه محل اقامتم) در پاریس - حوالی کلیسای نوتردام

صادق حیدری نیا در پاریس 

با پروفسور یان ریشار، در زادگاه او دهکده ژونسی ـ جنوب فرانسه

با پروفسور یان ریشار، در زادگاه او دهکده ژونسی ـ جنوب فرانسه

صادق حیدری نیا و پروفسور یان ریشار 

با دخترم در ساحل نرماندی (شهر دییپ) در شمال فرانسه

با دخترم در ساحل نرماندی (شهر دییپ) در شمال فرانسه

صادق حیدری نیا و دخترش پرنیان 

در میدان سوربن (مقابل دانشگاه سوربن) با دکتر ناصر تکمیل همایون و نادر تکمیل همایون

در میدان سوربن (مقابل دانشگاه سوربن) با دکتر ناصر تکمیل همایون و نادر تکمیل همایون

صادق حیدری نیا نفر وسط 

در کتابخانه اپرای گارنیه در پاریس

در کتابخانه اپرای گارنیه پاریس

عکسهای صادق حیدری نیا در فرانسه 

/ 0 نظر / 559 بازدید