در سرزمین ژرمنها

با سفری کوتاه به آلمان و اتریش، دریافتم که سرزمینهای ژرمن نشین تا چه میزان با سایر نقاط اروپا متفاوت است. درباره اوضاع فرهنگی و اقتصادی و جاذبه های آن در سفرنامه ها نوشته ام. همین بس که ژرمنها با جدیت، خود را بالاتر از سایر اروپایی ها نشانده اند. چند عکس یادگار سفر به کلن، فرانکفورت، نورنبرگ و وین.

صادق حیدری نیا / در مقابل کتدرال عظیم کلن در آلمان

روی پله های کتدرال عظیم کلن در آلمان؛ سومین کلیسای بلند جهان

----------------

صادق حیدری نیا / بر بلندای شهر نورنبرگ از بالای قلعه تاریخی شهر

بر بام نورنبرگ؛ مرتفع ترین نقطه قلعه تاریخی شهر

----------

صادق حیدری نیا / مقابل کلیسای سن چارلز: بنایی جدید، باشکوه و متفاوت

مقابل کلیسای دویست ساله سن چارلز: بنایی نسبتا جدید، باشکوه و متفاوت در وین پایتخت اتریش

/ 0 نظر / 784 بازدید